Здружението Лидери на Малцинствата за Општеството – ЛМО Штип објавува повик за 4 учесника од Северна Македонија за обука на тема “Videmocracy”. Обуката ќе се одржи од 7-ми до 14-ти јуни 2019 година во Тирана, Албанија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра.

Проектот е финансиран од Еразмус+ програмата на Европската Комисија.

Во продолжение прочитајте повеќе да проектот и доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, ве молиме да испратите пополнет формулар за регистрација до 1-ви јуни 2019 година на следнава е-маил адреса: mls_macedonia@yahoo.com

About the project

The project “Videmocracy” aims at raising the capacities of the consortium providing space, tools and opportunities for youth workers to explore, analyze and promote active participation and democratic citizenship for youth through interactive multimedia and creative tools.

Objectives of the project:

1) To increase knowledge and understanding of local democracy, and providing technical knowledge on the tools young people can use to demand more accountability and transparency at the local level.
2) To produce and disseminate a visual portfolio of issues of concern by young people, members of partners organization
3)To bring concrete examples and the connection between European Citizenship, Human Rights, Democracy and Inter-cultural Learning
4)To improve participants skills in citizenship education for young people with fewer opportunities and guide them to be agent of positive change in communities they live
5) To promote Erasmus + projects a great tool for empowerment of young citizens in EU and WB using non formal education methodology.

PARTICIPANTS PROFILE:
• Participants older than 18 years old
• Participants that can speak English
• Participants that are motivated and will fully participate during the activity
• Participants that have experience on the Project Topic (have participated in previous Democracy topic projects, youth workers familiar with the topic)

VENUE and ACCOMODATION
All the participants will be accomodated in a big villa at :
Rruga, Todi Shkurti, Vila 67, Prane Kompleksit Grand, s/n/c, 1004 Tirana, Albania